Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuynen/domains/tuynenbinhdinh.com.vn/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
--------   ------------------------------------------------------------------ -------- (TBTCVN) - NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2017/NĐ-CP (NĐ 71) CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ----------------------------------------
Ngân hàng cần thay đổi trong việc tư duy, đừng nhìn khu vực 70% doanh nghiệp tư nhân (DNTN) không tiếp cận được vốn, không đáp ứng được điều k
*(Xây dựng) - Nhằm tăng cường phát triển và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) trong thời gian tới, nhiều giải pháp, kiến nghị đã được các bên liên quan đề xuất.*
*(Xây dựng) – Bộ Xây dựng mới có Văn bản số 1643/BXD-KHCN gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị này thẩm định dự thảo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 16:2017/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và dự thảo Thông tư ban hành QCVN 16:2017/BXD.*
,
Hiện nay, Công ty TNHH XD Tân Phương (Nhà thầu) đang tập trung cao độ về nhân lực và máy móc thiết bị cơ giới hiện đại để đẩy nhanh tiến độ thi công, hạng mục móng máy của Dây chuyền sản xuất gạch bê tông nhẹ khí chưng áp (AAC). Do Công ty làm chủ đầu tư. Nhằm đảm bảo đồng bộ kế hoạch, khi dây chuyền sản xuất nhập về được lắp đặt kịp thời và chính xác. Theo tiến độ kế hoạch, đến tháng 12/2017 Dây chuyền sản xuất gạch bê tông nhẹ khí chưng áp (AAC) có công suất 100.000m3/năm bắt đầu hoạt động sản xuất.

Trang