Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuynen/domains/tuynenbinhdinh.com.vn/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
--------   ------------------------------------------------------------------ -------- (TBTCVN) - NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2017/NĐ-CP (NĐ 71) CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ----------------------------------------
Ngân hàng cần thay đổi trong việc tư duy, đừng nhìn khu vực 70% doanh nghiệp tư nhân (DNTN) không tiếp cận được vốn, không đáp ứng được điều k
*(Xây dựng) - Nhằm tăng cường phát triển và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) trong thời gian tới, nhiều giải pháp, kiến nghị đã được các bên liên quan đề xuất.*
*(Xây dựng) – Bộ Xây dựng mới có Văn bản số 1643/BXD-KHCN gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị này thẩm định dự thảo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 16:2017/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và dự thảo Thông tư ban hành QCVN 16:2017/BXD.*
*(Xây dựng) - Định hướng sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) thay thế gạch đất sét nung của Chính phủ là đúng đắn, phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng vì sao sau 7 năm triển khai thực hiện, Chương trình phát triển VLXKN đến năm 2020 (Chương trình 567) vẫn còn nhiều hạn chế?*

Trang