Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuynen/domains/tuynenbinhdinh.com.vn/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
all
Kích thước: 220(+/-6)mm x 135(+/-4)mm x 100(+/-3)mm
Độ rỗng: <=60% thể tích
Độ hút nước: <=16% khối lượng
Cường độ nén: >= 35.105  N/m2
Công dụng: Xây tường

Kích thước: 200(+/-6)mm x 130(+/-4)mm x 90(+/-3)mm
Độ rỗng: <=60% thể tích
Độ hút nước: <=16% khối lượng
Cường độ nén: >= 35.105  N/m2
Công dụng: Xây tường

Kích thước: 180(+/-5)mm x 110(+/-4)mm x 75(+/-3)mm
Độ rỗng: <=48% thể tích
Độ hút nước: <=16% khối lượng
Cường độ nén: >= 35.105 N/m2, nhỏ nhất cho 1 mẫu thử là 25.105 N/m2
Công dụng: Xây tường


Kích thước: 200(+/-5)mm x 110(+/-4)mm x 75(+/-3)mm
Độ rỗng: <=48% thể tích
Độ hút nước: <=16% khối lượng
Cường độ nén: >= 35.105 N/m2, nhỏ nhất cho 1 mẫu thử là 25.105 N/m2
Công dụng: Xây tường
Gạch-trang-trí