Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuynen/domains/tuynenbinhdinh.com.vn/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
Ảnh của admin
 • Phòng quản lý hành chính:

  Quản lý hành chính, quản trị văn phòng, công tác bảo vệ tài sản,an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhà trẻ, căn tin , y tê,…
 • Phòng quản lý sản xuất:

  Quản lý kế hoạch , vật tư tài sản, kỷ thuật sản xuất, an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường, quản lý nhân sự, và các chính sách , chế độ của người lao động.
 • Phòng kế toán tài vụ:

  Thực hiện hạch toán kế toán và quản lý tài chính.
 • Phòng kinh doanh tiếp thị:

  thực hiện công tác kinh doanh và quản lý thị trường
 • Phòng xây lắp:

  Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai thi công xây dựng, lắp đặt các công trình thuộc phạm vi kinh doanh của Công ty.
 • Phân xưởng sản xuất chính:

  Quản lý tỏ chức sản xuất, vật tư thiết bị tài sản, lao động tiền lương, chất lượng sản phẩm, an toàn lao động-vệ sinh công nghiệp thuộc phân xưởng.
 • Phân xưởng cơ điện:

  Quản lý máy móc, thiết bị, thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa dịch vụ cơ điện…
 • Văn phòng đại diện:

  Thực hiện công tác kinh doanh và quản lý thị trường tại địa bàn phụ trách.
 • Tổ sản xuất:

  Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuát của công ty giao, đảm bảo sản lượng, chất lượng và an toàn lao động.