Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/tuynen/domains/tuynenbinhdinh.com.vn/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định được thành lập theo quyết định số 131/2001/QĐ-UB, ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh Bình Định, trên sở cổ phần hoá DNNN theo nghị định 44/CP. Dây chuyền sản xuất của công ty được trang bị công nghệ tiên tiến của Châu Âu, công suất thiết kế 30 triệu viên quy cbuẩn / năm, với đội ngũ công nhân lành nghề. Năng lực sản xuất hiện tại đạt trên 50 triệu viên quy chuẩn/năm.

 

Công ty được thành lập đầu tiên vào ngày 2/2/1978, theo quyết định số 07/QĐ-UB của UBND tỉnh Nghĩa Bình, trên sở hợp nhất 5 sở sản suất gạch ngói tư nhân trên 3 địa bàn huyện Tuy Phước. An Nhơn và Quy Nhơn, với công suất 3 triệu viên gạch ngói và 300.000 viên gạch hoa xi măng/năm, địa điểm sản xuất phân tán trên các địa bàn.

 

Năm 1992, thực hiện Nghị định 388/HĐBT về việc sắp xếp lại các DNNN, nghiệp đã làm thủ tục xử vốn của các nhân. Ngày 28/12/1992, nghiệp được thành lập theo quyết đinh số 2615/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Định với tên gọi nghiệp gạch ngói Phước An.

Trụ sở công ty
 
 Năm 1996 , thực  hiện chủ trương Công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước, xí nghiệp lập dự án đầu tư sản xuất theo công nghệ lò nung Tuy nen (Công nghệ sản xuất tiên tiến của Châu Âu), với công suất 20  triệu viên/tháng 4 năm 1996 dự án đi vào sản xuất thử.
 
Ngày 07/09/1996 , xí nghiệp đổi tên thành Xí nghiệp gạch Tuy nen Bình Định theo quyếtđịnh thành lập số 2133/QĐ–UB,của UBND tỉnh Bình Định. Tháng 9/2000, xí nghiệp chủ trương đầu tư nâng công suất sản xuất lên 30 triệu viên /năm. Thực hiện chủ trương cổ phần hoá trong doanh nghiệp nhà nước, ngày 28/12/2001 xí nghiệp gạch Tuy nen Bình Định chuyển thành Công ty cổ phần Gạch Tuy nen Bình Định , chính thức đi vào hoạt động theo cơ chế công ty cổ phần.
 
     Trong những năm qua Công ty đã đạt được những thành quả quan trọng trong quá trình sản xuất cũng như chăm lo đời sống của cán bộ CNVC trong cơ chế thị trường cạnh tranh quyết liệt và các thành tích đó đã được ghi nhận